lezen Wij

Een dubbele dosis Egypte, deel 1

Bekijk Sluit

lezen Wij

Vanaf 18 november 2016 presenteert het Rijksmuseum van Oudheden maar liefst twee tentoonstellingen over Egypte. Naast de vernieuwde permanente opstelling, is er t/m 17 april ook een tijdelijke expositie, ‘Koninginnen van de Nijl’.

Datum
Auteur
Servaas Neijens
Fotograaf
Rijksmuseum van Oudheden/Interspectral.com

Permanent: vijf nieuwe Egyptische zalen

Na 18 maanden verbouwen heeft de wereldberoemde verzameling Egyptische oudheden een nieuwe, ruime plek op de begane grond van het Leidse Museum van Oudheden. De tentoonstelling heeft een volledig nieuwe indeling gekregen. Waar vroeger werd geprobeerd het hele verhaal van ruim dertig eeuwen Egypte chronologisch te vertellen, kozen conservator Lara Weiss en haar team voor een thematische aanpak.

Osiris was de koning van de Egyptische onderwereld. Hier is hij te zien in de gedaante van een mummie, zoals hij vaak werd afgebeeld. Op zijn hoofd draagt Osiris de hoge Opper-Egyptische kroon met uraeusslang. In zijn gekruiste armen draag hij de heka en nekhakha, de kromstaf en de vlegel, ook de symbolen voor de macht van de farao.
Een zaal met een korte algemene introductie aan de hand van topstukken uit de hele Egyptische geschiedenis, wordt gevolgd door vier themazalen. Weiss vertelt: “Daar kunnen we de ontwikkeling van een bepaald aspect van de Egyptische cultuur door de eeuwen heen belichten. Zo is er een religiezaal, een hiernamaalszaal, een zaal die is gewijd aan de beeldhouwkunst en een vierde zaal die gaat over Egypte als inspiratiebron voor andere culturen en andersom.”
Impressie van de nieuwe beeldenzaal.
Deze opstelling heeft niet het doel om, zoals Weiss zegt, ‘een compleet beeld te scheppen’, maar wil de nadruk leggen op die dingen waar de collectie in Leiden in uitblinkt, zoals onze collectie uit Sakkara in samenhang met de opgravingen daar. Binnen dit concept is plaats voor bekende topstukken uit de collectie, zoals de beelden van Maya en Merit (Maya was de schatbewaarder van Toetanchamon) en de reliëfs van Horemheb, maar daarnaast zijn er ook voorwerpen te zien die al jaren in het depot stonden.
Seth, de god van het kwaad, werd afgebeeld als nijlpaard. Nijlpaarden vormden een bedreiging voor de bewoners van de vruchtbare Nijloevers en werden daarom bejaagd. Om hierbij in het hiernamaals te helpen werden beeldjes als deze in graven meegegeven.

De nieuwe opstelling laat ook enkele vertrouwde objecten op een nieuwe manier zien. Zo zijn diverse mummies verzameld in een 13 meter lange vitrine waar een ontwikkeling van 1000 jaar mummificeren inzichtelijk wordt gemaakt. Bezoekers kunnen er nu zelf de mummies onderzoeken van een krokodil en van de priester Anchor. Niet door ze af te wikkelen, maar met behulp van een 3D-visualalisatie van de CT-scans die van hen zijn gemaakt. De scans laten precies zien wat er in de mummie is ingepakt en hoe dat in zijn werk is gegaan.
Bij het scannen van een krokodillenmummie die al lange tijd in het museum aanwezig is, deden de onderzoekers een opmerkelijke ontdekking. De mummie bevatte niet alleen twee grotere krokodillen, zoals was gebleken bij eerder onderzoek uit 1996, maar zelfs een hele groep babydieren. “Over de herkomst van de mummie is weinig bekend, dat maakt het moeilijk haar betekenis te duiden”, zegt Weiss.
Doel van de nieuwe permanente opstelling is duidelijk te maken waaróm Egyptenaren dingen deden die wij nu soms als merkwaardig beschouwen, zegt Weiss. “Het leven in het hiernamaals was voor Egyptenaren enorm belangrijk. Als je je realiseert wat daarvoor nodig is, zoals een ongeschonden lichaam en voldoende voedsel, dan wordt het heel logisch dat de Egyptenaren zoveel werk maakten van het mummificeren. En je begrijpt ook dat in de graven ook voedsel en gebruiksvoorwerpen werden meegegeven. Ik wil de mensen van nu kennis laten maken met de mensen uit het oude Egypte: ze waren eigenlijk niet heel anders dan wij.”
Generaal Horemheb volgde Toetanchamon op als farao. Op dit reliëf krijgt hij het eregoud omgehangen ter gelegenheid van een van zijn vele overwinningen op vijandige volken. ca. 1330 v.Chr.

Meer lezen over het oude Egypte? In een speciaal online dossier laten we de hoogtepunten zien van een van de roemrijkste beschavingen uit de geschiedenis. Meer geschiedenis? Zie het online dossier van NatGeo Historia. 


Bekijk ook

Ads for you!

Beste bezoeker,

We zien dat je waarschijnlijk een adblocker of andere software gebruikt die onze banners ontregelt.
Dat vinden we jammer, hiermee missen we inkomsten voor onze site die we hard nodig hebben.
Merk daarom onze site als 'veilig' aan en volg deze instructies.

Dankjewel voor je tijd.
National Geographic Nederland/België

Sluiten