lezen In het wild

Dieren lijden onder politieke onrust

Bekijk Sluit

lezen In het wild

In tijden van politieke onrust hebben dieren net zo veel te lijden als mensen. Onderzoekers onder leiding van Eugenia Bragina bestudeerden de gevolgen van het uiteenvallen van de Sovjet-Unie voor acht grote wilde dieren zoogdieren.

Datum
Auteur
Eve Conant
Fotograaf
Dean Conger, National Geographic Creative

In een periode van tien jaar vóór en ná de val van de Sovjet-Unie in 1991 is bij acht diersoorten een sterke populatieschommeling te zien. Het aantal wilde zwijnen, bruine beren en elanden is na 1991 sterk gedaald, mogelijk door stroperij, verlies van akkerland en foerageergebied en gebrekkige handhaving van beschermingswetten. Alleen het aantal wolven nam toe, met meer dan 150 procent  – mogelijk doordat ze niet meer worden afgeschoten om de populatie te beheersen.

Afname gedomesticeerde dieren

Eugenia Bragina, onderzoeker van de North Carolina State University, zegt dat we “zelfs wijdverspreide soorten goed in het oog moeten houden in tijden van onrust.” De dieren kunnen volgens haar dan vooral worden geholpen “door de bevolking te helpen”. Ook vee doorstaat de politieke en sociale wanorde niet ongeschonden. Volgens een onderzoek gepubliceerd in Rangifer nam het aantal gedomesticeerde rendieren eveneens sterk af na 1991, vergelijkbaar met de jaren twintig van de vorige eeuw, toen Stalin de collectivisatie van de landbouw verordonneerde.


Bekijk ook

Ads for you!

Beste bezoeker,

We zien dat je waarschijnlijk een adblocker of andere software gebruikt die onze banners ontregelt.
Dat vinden we jammer, hiermee missen we inkomsten voor onze site die we hard nodig hebben.
Merk daarom onze site als 'veilig' aan en volg deze instructies.

Dankjewel voor je tijd.
National Geographic Nederland/België

Sluiten